1991 mệnh gì?

Hỏi: Tuổi 1991 có mệnh gì

Trả lời: Tuổi 1991 có mệnh lộ bàng thổ. Tức 1991 mệnh thổ,

Lộ bàng thổ là đất trên đường đi.

lộ bàng thổ được coi là mệnh của người sinh năm 1991

Xem chi tiết tại: https://tiemgo.vn/tan-mui-1991/

Related Articles