Brush neon dành cho Procreate cực đẹp

Gói brush neon dành cho Procreate cực đẹp trên Elements Envato

Trong gói này, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần – ví dụ: tạo logo, hình minh họa hoặc hình nền đặc biệt

Sử dụng cọ rất đơn giản – chỉ cần đặt các nét cọ và chọn cọ thích hợp từ bảng cọ.

Link tải: