Các cuốn sách nào giúp rèn luyện trí nhớ hiệu quả trong mọi hoạt động?

Một số quyển sách về việc rèn luyện trí nhớ bằng tiếng Việt gồm:

1. “Bí mật của trí nhớ tuyệt đỉnh” của Kevin Horsley
2. “Không có gì là không thể nhớ” của Dominic O’Brien
3. “21 ngày rèn luyện trí nhớ siêu tốc” của Nguyễn Đức Toàn
4. “Trí nhớ và sức mạnh tâm trí” của Tony Buzan
5. “Rèn luyện trí nhớ” của Nguyễn Thành Nam

Nếu bạn muốn tìm thêm thông tin chi tiết về các quyển sách này, bạn có thể tìm trên các trang web mua sách trực tuyến hoặc tham khảo ý kiến từ các đánh giá sách trên mạng.
Bài đăng: bởi Minh Hiếu với 20 lượt thích và 1 lượt Share > link https://facebook.com/100055600483691

Mình muốn rèn luyện “Trí Nhớ” trong mọi việc thì nên đọc những quyển nào vậy ạ


I want to improve my “Memory” in everything, so what books should I read?

Related Articles

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *