Cách áp dụng quy tắc “thần thánh” để các em bé khó tính cũng nghe lời.

Bài viết tóm tắt về quy tắc “bên thứ ba thần thánh” để giúp các em bé nghe lời mẹ. Thông qua việc tạo ra sự công bằng trong mối quan hệ giữa người mẹ và trẻ, quy tắc này sẽ giúp các em bé cứng đầu nghe lời mẹ hơn. Chính vì vậy, việc áp dụng quy tắc này trong việc giáo dục trẻ là rất hữu ích.
Bài đăng: bởi Thien Huong với 1 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100008233097763
## **QUY TẮC “THẦN THÁNH” KHIẾN CÁC EM BÉ CỨNG ĐẦU NHẤT CŨNG NGOAN NGOÃN NGHE LỜI**

Những người đã làm cha mẹ rồi chắc chắn sẽ thấu hiểu được cảm giác dù cố gắng thế nào thì cũng không thể thuyết phục được con tuân theo quy tắc mà mình đề ra. Ví dụ, bé nhìn thấy mẹ sử dụng điện thoại, máy tính thì cũng nằng nặc đòi dùng, những lý lẽ xoa dịu như “Cái này là của người lớn, lúc nào con lớn mẹ sẽ cho con dùng” cũng chẳng có tác dụng.

Xét dưới góc độ tâm lý học, trẻ không nghe lời mẹ vì mối quan hệ giữa mẹ và trẻ đang là mối quan hệ hai chiều. Người mẹ là người quyền lực hơn, lại đặt ra luật lệ có lợi hơn cho mình, nên trẻ cảm thấy bị kìm hãm, từ đó nảy sinh tâm lý phản kháng. Để phá vỡ sự căng thẳng trong mối quan hệ này, chúng ta cần thêm vào một “bên thứ ba”: đó chính là sự công bằng.

Khi có quy tắc về công bằng cơ bản, hai bên đều bị ràng buộc, hình thành nên quan hệ ba chiều. Giống như một hình tam giác, hai bên trong mối quan hệ giống như hai góc dưới đáy tam giác, quy tắc công bằng cơ bản là góc trên đỉnh tam giác. Quy tắc này được gọi là **“bên thứ ba thần thánh”**.

Trong trường hợp trên, người mẹ có thể áp dụng quy tắc “bên thứ ba thần thánh” bằng cách cũng không sử dụng điện thoại trong thời gian chơi cùng con. Trẻ sẽ cảm thấy được đối xử công bằng, từ đó nghe lời hơn ngay cả trong những vấn đề khác.

Tham khảo sách: Tâm Lý Học – Nhận Thức Về Cái Tôi (tác giả Vũ Chí Hồng)

#reviewsachcotam## **The “Holy” Rule that Makes Even the Most Stubborn Children Listen**

Parents who have children surely understand the feeling of not being able to persuade their child to follow the rules they set. For example, when a child sees their mother using a phone or computer, they stubbornly demand to use it too, and reasons like “This is for adults, you can use it when you’re older” don’t work.

From a psychological perspective, children don’t listen to their mothers because the relationship between the mother and child is a two-way relationship. The mother has more power and sets rules that are more beneficial for herself, so the child feels restricted and thereby develops a rebellious mentality. To break the tension in this relationship, we need to add a “third party”: fairness.

When there is a basic rule of fairness, both sides are bound, and a three-way relationship is formed. Like a triangle, the two sides in the relationship are like the two bottom corners of the triangle, and the basic rule of fairness is the top corner of the triangle. This rule is called the “holy third party”.

In the above case, the mother can apply the “holy third party” rule by not using her phone while playing with her child. The child will feel treated fairly, and thus listen to her even in other matters.

Reference: Psychology – Understanding the Self (author Vu Chi Hong)

#reviewsachcotam

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *