cẩn thận khi nói đến vấn đề tiền bạc?

Tóm tắt: Bạn nên thận trọng khi nói về sự giàu có vì nhiều người nhầm lẫn sự giàu có với tiền bạc, trong khi thực tế, tiền chỉ là một phần của sự giàu có. Ý nghĩa thực sự của sự giàu có là nhằm mở rộng ảnh hưởng tốt và hoàn thiện quá trình chuyển giao cho người khác thông qua bạn. Một người giàu có không chỉ là người sở hữu nhiều tài sản, mà còn là người đã quyết định giúp đỡ người khác và hoàn thiện phẩm cách của bản thân trong khi đóng góp cho xã hội. Vì vậy, chúng ta được gọi là người giàu có khi chúng ta đã hoàn thiện về tiền bạc, sự đóng góp và phẩm cách.
Bài đăng: bởi Nguyễn Hoa với 1 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005844366366
**LÝ DO VÌ SAO CẦN PHẢI THẬN TRỌNG KHI NÓI VỀ TIỀN BẠC?**

Lý do tại sao tôi rất thận trọng khi nói về sự giàu có là bởi một số người nhầm lẫn sự giàu có với tiền bạc. Tiền là một phần của sự giàu có, song không phải là tất cả. Ý nghĩa thực sự của sự giàu có không phải là ngăn cho số tiền chảy vào túi bạn không bị rò rỉ ra nơi khác, mà là nhằm mở rộng ảnh hưởng tốt và hoàn thiện quá trình chuyển giao cho người khác thông qua bạn. Theo nghĩa đó, một người giàu có không chỉ đơn giản là một người sở hữu nhiều tài sản. Đó là từ dùng để chỉ người đã quyết định giúp đỡ người khác và hoàn thiện phẩm cách của bản thân trong khi đóng góp cho xã hội. Nói cách khác, chúng ta được gọi là người giàu có chỉ khi chúng ta đã hoàn thiện về tiền bạc, sự đóng góp và phẩm cách.

**(Sách Tư duy thịnh vượng – Dòng chảy của đồng tiền)**Why it is necessary to be cautious when talking about money? The reason why I am very cautious when talking about wealth is because some people confuse wealth with money. Money is a part of wealth, but not everything. The true meaning of wealth is not to prevent money from leaking out of your pockets, but to expand positive influence and improve the process of transferring it to others through you. In that sense, a wealthy person is not simply someone who owns a lot of assets. It is a term used to refer to someone who has decided to help others and improve themselves while contributing to society. In other words, we are called wealthy people only when we have perfected our money, contribution, and character.

(Book: Prosperity Mindset – Money Flow)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *