Chia sẻ câu quote ấn tượng trên sách trong page Teabooks khi vô tình tìm thấy

Bài đăng chia sẻ ảnh sách của Teabooks với câu trích dẫn hay. Người đăng cho rằng câu trích dẫn này sẽ làm cuộc sống thêm màu hồng. Bức ảnh được đăng kèm theo và có đường dẫn để xem ở nơi khác.
Bài đăng: bởi Đặng Huy Vũ với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100023834949754

Vô tình vào page Teabooks thấy ảnh sách này có câu quote hay quá nên chia sẻ chút cho cuộc sống thêm màu hồng nè )


Accidentally stumbled upon Teabooks page and saw this book image with a great quote so I wanted to share a little bit to make life more colorful )

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *