[Công ty – Cá nhân] Mẫu giấy ủy quyền đầy đủ pháp lý

Uỷ quyền là việc người A sẽ uỷ quyền cho người B thực hiện một việc nào đó thay bản thân mình. Việc uỷ quyền có tác động sẽ trao quyền quyết định sự việc cho người khác một cách hợp pháp

Một số lưu ý về mẫu giấy uỷ quyền trong một số trường hợp

  • Đối với người chưa vị thành niên ( dưới 15 tuổi ) thì bố-mẹ mặc định là người được uỷ quyền mà không cần đến giấy tờ uỷ quyền
  • Người từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì có thể uỷ quyền. Ngoại trừ một số trường hợp theo khoản 3 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 về đại diện theo ủy quyền
  • Phụ lục 3 điều 213 bộ luật dân sự 2015  về việc vợ-chồng uỷ quyền, thì vợ chồng có thể uỷ quyền về việc quyết định tài sản chung khi trong thời kỳ hôn nhân

Nội dung pháp lý mẫu giấy uỷ quyền

  • Mẫu giấy uỷ quyền thực hiện theo điều 132 bộ luật dân sự năm 2015 về căn cứ xác lập quyền đại diện
  • Thời gian mẫu giấy uỷ quyền theo việc thoả thuận riêng hoặc theo điều 140 bộ luật dân sự 2015 về thời hạn đại diện
  • Phạm vi uỷ quyền được áp dụng theo quy định tại điều 141 bộ luật dân sự 2015 về phạm vi đại diện ủy quyền
  • Quyền và nghĩa vụ uỷ quyền được xác lập theo  quy định tại điều 274 đến 291 của bộ luật dân sự năm 2015

Mẫu uỷ quyền được xác lập theo Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

Related Articles