“Cuộc sống của tôi được bình an khi tôi là người khác biết chọn mì tương trắng.”

Cuốn sách “Trở về với chính mình” là một cuốn sách sâu sắc với những triết lý nhẹ nhàng và đầy tình yêu thương. Tác giả dạy chúng ta rằng trước khi đối xử tử tế với người khác, chúng ta phải trân trọng chính mình trước. Tác giả cũng chia sẻ những suy nghĩ và trăn trở của chính mình khi đối mặt với những quyết định khó khăn. Cuốn sách này thật sự đáng đọc để tự ngẫm lại và lên kế hoạch cho một cuộc đời mới.
Bài đăng: bởi Mê Tú với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100052310555828
Mình rất thích một câu nói rằng: “Khi những người khác đều ăn mì tương đen nhưng bạn muốn ăn cơm rang, hãy đường hoàng nói “Tôi muốn ăn cơm rang”. Trở thành người tốt, đối xử tử tế với người khác là một việc tốt, nhưng trước hết ta có nghĩa vụ phải trân trọng chính mình.”

Là một người khá nhạy cảm, mình luôn tự đặt bản thân vào vị trí của người khác, trước khi suy nghĩ cho chính mình, để đôi khi những việc mình làm không phải là việc mình thích, hay như người ta hay nói rằng “đang sống cho cuộc đời của người khác”, và để bản thân luôn phải đắn đo giữa những luồng suy nghĩ: là chính mình hay làm hài lòng người khác.

Giọng văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, “Trở về với chính mình” là cuốn sách mang nội dung sách sâu sắc với những triết lý nhẹ nhàng và thấm đẫm tình yêu thương là những điều ta có thể cảm nhận xuyên suốt cuốn sách. Một cuốn sách thật sự đáng đọc trong những ngày đầu năm, để có thể tự ngẫm lại, lên kế hoạch cho một cuộc đời hoàn toàn mới.I really like a saying that goes: “When everyone else is eating black bean noodles but you want fried rice, just honestly say ‘I want fried rice’. Being a good person and treating others kindly is a good thing, but first and foremost, we have a duty to respect ourselves.”

As a sensitive person, I always put myself in other people’s shoes before thinking about myself, so sometimes the things I do are not what I want, or as people say, “living for someone else’s life”, and I always have to weigh between thinking of myself or pleasing others.

With a gentle yet profound tone, “Return to yourself” is a book that embodies deep content with gentle philosophies and imbues with love – these are things that one can feel throughout the book. A truly worthy book to read in the early days of the year, in order to reflect and plan for a completely new life.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *