#Đừng mang mất mát đến gia đình – Lời nhắn gửi đến các độc giả sách cổ tâm.

Bài viết chia sẻ một đoạn thơ và câu nói “Mình chỉ mang hạnh phúc thôi em nhé” để truyền tải thông điệp tình yêu và hy vọng cho người đọc. Hình ảnh đi kèm là một bức tranh nghệ thuật.
Bài đăng: bởi Ninh Hinh với 3 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100041888362065

#reviewsachcotam
“Xin đừng mang thương đau
Về mái hiên ấm áp
Xin đừng mang mất mát
Đặt dưới trước thềm nhà”

Mình chỉ mang hạnh phúc thôi em nhé.

Trích: Ngày hôm nay của em thế nào


#reviewsachcotam
“Please don’t bring pain
To the warm porch
Please don’t bring loss
To the doorstep”

I only bring happiness with me.

Excerpt: How was your day?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *