FPT Telecom chính thức miễn phí hòa mạng với khách hàng trả trước !

Lắp mạng wifi FPT cần phí hòa mạng nào
Lắp mạng wifi FPT Miễn phí hòa mạng

Nếu bạn dùng internet xong đến cuối tháng bạn trả tiền cước dịch vụ thì người ta gọi đó là trả sau

Xem chi tiết : Phí hòa mạng Internet FPT

Còn nếu bạn trả trước khi sử dụng internet thì người ta gọi đó là trả trước. mà trong trả trước thì có 2 loại

  1. Trả trước 6 tháng cước phí internet
  2. Trả trước 12 tháng cước phí internet .

Miễn phí hòa mạng và hàng loạt quyền lợi ưu tiên khi trả trước

Đứng dưới góc độ FPT Telecom ( nhà cung cấp dịch vụ ) thì việc khách hàng trả trước sẽ là lời cam kết ngầm rằng sẽ gắn bó, tin tưởng và sử dụng lâu dài với dịch vụ mạng FPT

Đổi lại, FPT Telecom ngoài việc cung cấp một dịch vụ mạng internet cáp quang FPT chất lượng cao thì nghiễm nhiên sẽ PHẢI có chính sách ưu tiên với khách hàng trả trước bao gồm:

  1. Miễn phí hòa mạng với toàn bộ khách hàng trả trước
  2. Không phải đặt cọc dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào có thể
  3. Trang bị miễn phí Modem wifi và đường truyền cáp quang FTTH
  4. Ưu tiên triển khai dịch vụ và hỗ trợ dịch vụ nhanh nhất

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *