How to Write Your First Blog Post – Viết bài mới

Sau khi cài đặt xong một website wordpres rồi thì bạn bắt đầu cài theme WordPress cho website của bạn. Tiếp đến. hãy thử tạo một bài viết đầu tiên. Tuy thực tế thì bạn đã có bài đầu tiên mặc định là Hello Word rồi. nhưng thui. bỏ qua đi. Hãy xóa bài viết đó đi và tạo một bài viết mới nhé

Hướng dẫn tạo bài viết đầu tiên cho WordPress

Để viết một bài viết, bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập quản trị website, như ở đây chúng ta sẽ vào địa chỉ quen thuộc là manluxury.online/wp-admin

Bước 2: Vào mục Post > add New

Khung soan thảo của WordPress

Bạn có thể tạo tiêu đề để phẩn cách các phần bài viết

Bạn cũng có thể them các modul khac snhau để bài viết sinh động hợn

Related Articles