Khác biệt của thế giới khi ta đóng và mở mắt

Tài liệu trích từ sách “Thay Tư Duy – Đổi Cuộc Đời” cho biết con người có năng lực xuất chúng và khác biệt với động vật trong việc nhắm mắt và quyết tâm để làm một việc gì đó, khi mở mắt, sẽ trở thành một bản thể khác. Chúng ta đừng để bất kỳ ai kiểm soát cả thể chất lẫn tinh thần của bản thân và hãy tập trung suy nghĩ về những điều mình muốn có được, học tập và làm việc chăm chỉ để quên đi suy nghĩ “mình không thể làm được”.
Bài đăng: bởi Nguyễn Thị Hương Giang với 2 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100051446111373
***THẾ GIỚI KHÁC BIỆT KHI TA NHẮM VÀ MỞ MẮT***

*Con người mang trong mình rất nhiều năng lực xuất chúng. Nếu ta nhắm mắt và quyết tâm làm một việc gì đó thì khi mở mắt ra, ta sẽ trở thành một bản thể khác hẳn với trước đó. Đây là năng lực mà chúng ta không thể thấy ở một loài động vật bất kì nào khác. Mong rằng các bạn có thể nhận thức được sự thật này. Đồng thời tôi cũng hy vọng các bạn có thể tập trung suy nghĩ về những điều bản thân muốn có được, cũng như học tập và làm việc chăm chỉ. Nếu làm được như vậy thì thông qua quá trình đó, các bạn sẽ hoàn toàn quên đi suy nghĩ “mình không thể làm được”.*

Bạn có toàn quyền sở hữu cả thể chất lẫn tinh thần của bản thân. Đừng để bất kỳ ai xem vào và kiểm soát cơ thể cũng như tâm trí bạn.

✈️ Trích sách ‘THAY TƯ DUY – ĐỔI CUỘC ĐỜI’***THE DIFFERENT WORLD WHEN WE CLOSE AND OPEN OUR EYES***

Humans possess extraordinary capabilities within themselves. If we close our eyes and determine to do something, when we open our eyes, we will become a completely different entity than before. This is a power that we cannot see in any other animal species. I hope that you can recognize this truth. At the same time, I also hope that you can focus on thinking about what you want to have, as well as studying and working hard. If you can do that, through that process, you will completely forget the thought of “I cannot do it”.

You have the right to own both the physical and mental aspects of yourself. Do not let anyone look into and control your body and mind.

✈️ Extract from the book ‘CHANGE YOUR THINKING – CHANGE YOUR LIFE’

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *