Không nên thay đổi vì chuyện cảm xúc của người khác đối với mình

Sách “Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này” nhắc nhở con rằng không phải cứ ai đó ghét con thì con phải thay đổi, đó là cảm xúc của họ, không phải trách nhiệm của con. Cũng không phải mỗi mối quan hệ mà con nỗ lực cũng sẽ thành công, nên mẹ mong con không tổn thương hay đau khổ vì mối quan hệ đơn phương.
Bài đăng: bởi Sứa Độc với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005268616133
#share
Con hãy nhớ:
Không phải cứ ai đó ghét con là con phải thay đổi. Đó là cảm xúc của họ, không phải là trách nhiệm của con. Trên đời, có những chuyện dù nỗ lực vẫn không thể thành công. Càng cố gắng cải thiện, phát triển mối quan hệ như vậy, ta thường chỉ càng thấy thất vọng và chạnh lòng. Nên mẹ mong con không tổn thương hay đau khổ vì mối quan hệ chỉ mình con nỗ lực, vì mối quan hệ đơn phương cố gắng thì không thể tiến triển tốt được.
Sách: Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này
Just remember:
Just because someone doesn’t like you doesn’t mean you have to change. That’s their emotion, not your responsibility. In life, there are things that even with effort, cannot succeed. The more we try to improve and develop such relationships, the more we often feel disappointed and heartbroken. So, I hope you won’t be hurt or suffer because of a one-sided relationship that only you try to make work, as it cannot progress well.
Book: If One Day Mom Is No Longer on This World.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *