LỖI PHẠM PHÁP CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH CÁCH HỌC KINH NGHIỆM NẾU BIẾT XIN LỖI NGAY LẬP TỨC”*

Nhận sai và nói lời xin lỗi đúng lúc là rất quan trọng để giải quyết mâu thuẫn và duy trì quan hệ tốt. Nếu không phải người giỏi xin lỗi, bạn có thể tặng quà để bày tỏ sự thành thật. Mọi cảm xúc đều có quá trình tích tụ, vì vậy chúng ta cần phải tiêu diệt mầm mống của mâu thuẫn từ đầu để giải tỏa mâu thuẫn và duy trì quan hệ. Tóm lại, ai cũng có thể mắc sai lầm, và chỉ có kẻ cố chấp, ngu muội mới không chịu thừa nhận sai lầm của mình.
Bài đăng: bởi Sứa Độc với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005268616133
**NHẬN SAI ĐÚNG LÚC, NÓI LỜI XIN LỖI KỊP THỜI**
> Triết gia Cicero từng nói: *”Ai cũng có thể mắc sai lầm, và chỉ có kẻ cố chấp, ngu muội mới không chịu thừa nhận sai lầm của mình”*.

Không có điều gì quan trọng hơn việc xin lỗi một cách kịp thời, đúng người và đủ chân thật. Mọi cảm xúc đều có quá trình tích tụ, mọi mâu thuẫn đều sẽ bị khuyếch đại theo thời gian. Vì vậy, nếu muốn giải tỏa mâu thuẫn, duy trì quan hệ, điều quan trọng là chúng ta phải tiêu diệt mầm mống của mâu thuẫn, của cảm xúc tiêu cực, của sự bất đồng ngay từ đầu. Nếu không phải người giỏi xin lỗi, cũng không thể nói những lời nhận sai thì bạn có thể tặng quà cho họ, một bó hoa tươi, gói kẹo sô cô la, một cuốn sách, hoặc mời họ một bữa cơm, đó đều là những cách thức uyển chuyển để bày tỏ lời xin lỗi chân thành của bạn.

(trích Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao)**ACCEPTING MISTAKES AT THE RIGHT TIME, APOLOGIZING IN TIME**

Philosopher Cicero once said: “Anyone can make mistakes, and only stubborn, foolish people refuse to admit their mistakes”.

There is nothing more important than apologizing in a timely, sincere, and honest manner. All emotions accumulate over time, and all conflicts will be amplified over time. Therefore, if you want to resolve conflicts and maintain relationships, the important thing is to destroy the roots of conflict, negative emotions, and disagreements from the beginning. If you are not good at apologizing or admitting mistakes, you can give them a gift, a bouquet of flowers, a box of chocolates, a book, or invite them to a meal. These are all ways to express your sincere apology.

(excerpt from “High-Level Communication Skills”)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *