“Mang hai kiểu tình yêu trên cõi đời. Một nhấn chìm, một dẫn đến trưởng thành.”

Hai loại tình yêu trên thế giới được miêu tả trong cuốn sách “Tâm lý học tình yêu – Tình yêu của bạn giống như bạn”. Một loại tình yêu giúp ta trưởng thành và mở rộng thế giới của chính mình, trong khi loại còn lại trói buộc ta và thu hẹp thế giới của mình.
Bài đăng: bởi Sứa Độc với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005268616133

“Trên thế giới có hai loại tình yêu. Một loại giúp chúng ta trưởng thành hơn và mở rộng thêm thế giới của chính mình. Loại còn lại thì trói buộc chúng ta và thu hẹp thế giới của mình lại.”
Sách : Tâm lý học tình yêu – Tình yêu của bạn giống như bạn


“There are two types of love in the world. One helps us grow and expand our own world. The other binds us and narrows our world.”
Book: The Psychology of Love – Your Love is Like You

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *