“Một Cuốn Sách Ấm Áp Như Một Vòng Tay Om” là điều tôi bồi hồi khi bế lại.

“Có một điều con cần làm trước khi yêu người khác. Đó là yêu thương bản thân mình. Một người biết yêu thương bản thân mới có thể yêu thêm một người khác. Yêu bản thân là điều cần thiết cho tình yêu, và cũng là nền tảng cho cuộc sống này.” Đó là một trong những câu nói trong cuốn sách “Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này” của tác giả Kang Sung Wha. Cuốn sách tỏ ra rất quan tâm và lịch sự đối với mọi người, mang đến sự hấp dẫn kỳ lạ kích thích cả cảm xúc và lý trí. Mỗi lá thư trong cuốn sách đều chứa đựng những thông điệp chân thành của người mẹ dành cho con gái về quan điểm, thái độ sống trên đời. Cuốn sách đã giúp an ủi và tạo nên sự gần gũi, tình cảm giữa mẹ và con.
Bài đăng: bởi Mê Tú với 1 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100052310555828
Như một cái ôm thật ấm áp là điều tôi nghĩ tới khi gấp cuốn sách này lại. “Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này” không chỉ chứa đựng sự quan tâm và lịch sự với mọi người, mà còn có sự hấp dẫn kỳ lạ kích thích đồng thời cả cảm xúc và lý trí. Mình có thể cảm nhận được sự chân thành trong những thông điệp gửi tới tất cả mọi người thông qua những điều viết cho con của tác giả Kang Sung Wha.

Có một câu mình rất thích trong cuốn sách: “Có một điều con cần làm trước khi yêu người khác. Đó là yêu thương bản thân mình. Một người biết yêu thương bản thân mới có thể yêu thêm một người khác. Yêu bản thân là điều cần thiết cho tình yêu, và cũng là nền tảng cho cuộc sống này.”

Mỗi lá thư đều là những lời “rút ruột rút gan” người mẹ đúc kết từ cuộc đời của mình muốn truyền lại cho con gái về quan điểm, thái độ sống trên đời. Từng câu, từng chữ trong cuốn sách thật sự đã an ủi tôi rất nhiều, tôi nghĩ rằng tất cả các bà mẹ đều có tình cảm giống nhau đối với những đứa con mà họ yêu thương.
Like a warm hug is what I think of when I fold this book. “If One Day Mom Is No Longer Here” not only contains care and politeness towards everyone, but also has a strange attraction that stimulates both emotions and reason. I can feel the sincerity in the messages sent to everyone through the author Kang Sung Wha’s words for her child.

There is a quote that I really like in the book: “There is one thing that you need to do before loving someone else. And that is to love yourself first. One who knows how to love oneself can love someone else. Loving oneself is necessary for love, and also the foundation for this life.”

Each letter is a heartfelt and soul-searching summary from a mother’s life that she wants to pass on to her daughter about her perspective and attitude towards life. Each sentence, each word in the book really comforted me a lot. I think all mothers have the same feelings for their beloved children.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *