“Một người ham tranh cãi sẽ gây căng thẳng trong tình huống và làm phiền những ai xung quanh”

Tóm tắt: Tranh luận không bao giờ có người thắng cuộc và sẽ gây bực vào thân và khiến người khác không muốn gần gũi. Những khi bất đồng quan điểm xảy ra, chúng ta nên tìm cách thương lượng và nhượng bộ để giải quyết vấn đề. Khi sai lầm, chúng ta nên thừa nhận một cách nhanh chóng và thẳng thắn.
Bài đăng: bởi Thao Anh Le với 0 lượt thích và 1 lượt Share > link https://facebook.com/100092129431943
“Một người thích tranh luận không những sẽ chuốc bực vào thân, mà còn khiến người khác không muốn qua lại. Thực ra, tranh luận là một loại hành vi “được một mất mười”.” – Trích Trở thành người phụ nữ ai cũng muốn lại gần

Tranh luận giống như đấu đá, vĩnh viễn không có người thắng cuộc, bên bại trận tất nhiên là phải nhận thua, còn bên thắng cuộc cũng “thương tích đầy mình”. Ngay cả khi bạn là bên hoàn toàn có lý, nếu bạn dùng cách tranh cãi để yêu cầu đối phương công nhận, thì sự bất đồng quan điểm giữa đôi bên sẽ tồn tại mãi mãi. Tranh luận không bao giờ khiến bạn thỏa mãn, nhưng nhượng bộ lại giúp bạn nhận được nhiều thứ hơn.

Vì vậy, nếu chúng ta đúng, hãy để người khác tán đồng với quan điểm của chúng ta một cách khéo léo và uyển chuyển. Nhưng khi chúng ta đã ý thức được mình sai, hãy thừa nhận sai lầm của mình một cách nhanh chóng và thẳng thắn.“A person who enjoys arguing not only brings anger upon themselves, but also makes others unwilling to interact with them. In fact, arguing is a behavior that results in losing more than winning.” – Excerpt from “Becoming a Woman Everyone Wants to Be Near”

Arguing is like fighting, there is never a winner, and the loser will naturally have to accept defeat, while the winner is left “injured.” Even if you are completely correct, if you use argumentation to demand recognition from the other person, the difference in perspectives between the two sides will exist forever. Arguing never satisfies you, but giving in helps you gain more.

Therefore, if we are right, let’s skillfully and smoothly persuade others to agree with our viewpoint. But when we realize we are wrong, let’s quickly and honestly admit our mistake.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *