“Một người yêu thích tranh luận có thể gây căng thẳng cho bản thân và những người xung quanh”

Tranh luận không bao giờ có người thắng cuộc, và nó có thể khiến cả bên tranh cãi bực mình và gây khó chịu cho người khác. Thay vì cố chấp tranh luận, chúng ta nên tìm cách nhượng bộ và xây dựng mối quan hệ tốt hơn với người khác. Nếu sai, hãy thừa nhận và sửa sai một cách nhanh chóng và thẳng thắn.
Bài đăng: bởi Thao Anh Le với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100092129431943
“Một người thích tranh luận không những sẽ chuốc bực vào thân, mà còn khiến người khác không muốn qua lại. Thực ra, tranh luận là một loại hành vi “được một mất mười”.” – Trích Trở thành người phụ nữ ai cũng muốn lại gần

Tranh luận giống như đấu đá, vĩnh viễn không có người thắng cuộc, bên bại trận tất nhiên là phải nhận thua, còn bên thắng cuộc cũng “thương tích đầy mình”. Ngay cả khi bạn là bên hoàn toàn có lý, nếu bạn dùng cách tranh cãi để yêu cầu đối phương công nhận, thì sự bất đồng quan điểm giữa đôi bên sẽ tồn tại mãi mãi. Tranh luận không bao giờ khiến bạn thỏa mãn, nhưng nhượng bộ lại giúp bạn nhận được nhiều thứ hơn.

Vì vậy, nếu chúng ta đúng, hãy để người khác tán đồng với quan điểm của chúng ta một cách khéo léo và uyển chuyển. Nhưng khi chúng ta đã ý thức được mình sai, hãy thừa nhận sai lầm của mình một cách nhanh chóng và thẳng thắn.“A person who enjoys arguing not only invites anger upon themselves, but also causes others to avoid them. In fact, arguing is a behavior that results in “losing one to lose ten.” Arguing is like a fight, there is never a winner, the defeated accept defeat, and the winner is also “wounded.” Even if you are completely right, if you use argument to demand recognition from the other person, the difference in opinions between the two sides will continue to exist indefinitely. Arguing never satisfies you, but yielding can help you gain much more. Therefore, if we are right, let others cleverly and gracefully agree with our point of view. But when we realize we are wrong, admit our mistakes quickly and honestly.” – Excerpt from “Becoming the Woman Everyone Wants to Be Close to” by Nguyet Cam.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *