Người ta phải tự mình lựa chọn đường đi trong cuộc sống hơn tất cả

Bạn nên cẩn thận khi lựa chọn người để kết hôn vì cuộc đời là của bạn, không phải của ai khác. Nếu bạn chọn kết hôn vì áp lực từ xã hội, bố mẹ hoặc tuổi tác, bạn sẽ không tránh khỏi những hối hận. Quan trọng là bạn tìm được ý nghĩa trong cuộc sống đã chọn và sống thật hạnh phúc. Đó là thông điệp được truyền tải trong bài tóm tắt “Hơn tất thảy, ta phải tự mình lựa chọn”.
Bài đăng: bởi Sứa Độc với 1 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005268616133
HƠN TẤT THẢY, TA PHẢI TỰ MÌNH LỰA CHỌN

Chuyện kết hôn không quan trọng, quan trọng là con sẽ sống một cuộc sống như thế nào với một người ra sao.

Vậy nên, nếu con nghĩ tới chuyện kết hôn, hãy cẩn thận khi lựa chọn người con sẽ ở bên. Kết hôn là một trong những vấn đề hệ trọng của đời người. Nếu lựa chọn kết hôn vì áp lực từ xã hội, bố mẹ và tuổi tác, ta sẽ không tránh khỏi những hối hận.

Cuộc đời con là của con. Con không cần đáp ứng những tiêu chuẩn của người khác. Chỉ cần con có thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống đã chọn và sống thật hạnh phúc là được rồi.

(trích Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này)MORE THAN ANYTHING, WE HAVE TO CHOOSE OUR OWN PATH

Marriage isn’t the most important thing; what’s important is how our children will live with their partner.

Therefore, if you’re thinking about getting married, be careful when choosing your partner. Marriage is one of life’s major decisions. If you get married just because of social pressure, your parents, or your age, you will regret it.

Your life is yours. You don’t need to meet other people’s standards. Just find meaning in the life you choose and live happily.

(excerpt from “If One Day Mom is No Longer on This Earth”)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *