Những điều cô gái cần không phải là sự khó chịu và tổn thương.

Sách “Càng hiểu chuyện càng đau lòng” cho rằng khi một cô gái chịu thiệt thòi, tổn thương, điều cô ấy cần không phải là một người phán xử, mà là một người có thể che chắn cho cô ấy, vì cô ấy mà chống lại cả thế giới. Muốn biết người mình yêu có yêu mình thật lòng hay không thì hãy xem khi bạn bị người khác làm tổn thương, người đó có bảo vệ bạn như một bản năng hay không. Cuốn sách này giúp bạn trở thành một phiên bản khí chất và đắt giá nhất.
Bài đăng: bởi Minh Anh với 5 lượt thích và 1 lượt Share > link https://facebook.com/100066514193584
Nếu một cô gái chịu thiệt thòi, tổn thương thì điều cô ấy cần không phải là một người phán xử, mà là một người có thể che chắn cho cô ấy, vì cô ấy mà chống lại cả thế giới.

Vậy nên muốn biết người đó có yêu bạn thật lòng hay không hãy xem khi bạn bị người khác làm tổn thương, người đó có bảo vệ bạn như một bản năng hay không.
_____

👠 Sách “Càng hiểu chuyện càng đau lòng” – Cuốn sách giúp bạn trở thành phiên bản KHÍ CHẤT nhất, ĐẮT GIÁ nhất.If a girl suffers, is hurt, then what she needs is not a judge, but someone who can shield her, because she is fighting against the world.

Therefore, if you want to know if someone loves you sincerely, see if they protect you as an instinct when you are hurt by others.

👠 Book “The More You Know, The More Heartbreaking” – A book that helps you become the most valuable, priceless version of yourself.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *