ôt” – Bạn có đang mắc phải không?

Đôi khi, chúng ta có thể mắc phải “ảo tưởng trong suốt” – suy nghĩ rằng người khác có thể hiểu được suy nghĩ của mình mà không cần phải giao tiếp trực tiếp. Điều này có thể gây ra khó khăn trong mối quan hệ và khiến người khác cảm thấy đau đầu. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần trao đổi và kham phá thêm về người khác và bản thân mình. Cuốn sách “Tâm Lý Học – Nhận Thức Về ‘Cái Tôi'” bởi tác giả Vũ Chí Hồng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Bài đăng: bởi Như Ngọc với 8 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100013627308645
## **BẠN CÓ ĐANG MẮC PHẢI “ẢO TƯỞNG TRONG SUỐT” KHÔNG?**

“**Ảo tưởng trong suốt**” là thuật ngữ được đặt ra để chỉ những suy nghĩ có dạng “**bạn không cần nói tôi cũng biết bạn có chuyện gì, tôi không cần nói bạn cũng biết tôi có chuyện gì**”. Nói cách khác, không cần sự giao tiếp giữa người với người nữa, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là sẽ hiểu được nhau ngay.

Ví dụ, các cô gái đang yêu sẽ thường nghĩ: “Nếu anh yêu em, dù em không nói anh cũng sẽ biết suy nghĩ trong lòng em”. Suy nghĩ này khiến các cô nàng muốn gì cũng không đòi hỏi, khó chịu gì cũng không nói, làm các anh bạn trai phải đoán già đoán non thật đau đầu.

Dạng “ảo tưởng trong suốt” này vô cùng phổ biến trong xã hội. Để đối phó với nó thì chỉ cần một cách đơn giản thôi: **trao đổi nhiều hơn**. **Chúng ta phải đặt giả thiết hiểu một người là việc không hề dễ dàng, hiểu bản thân mình cũng khó không kém**. Trong một mối quan hệ, chỉ khi thường xuyên trao đổi mới hiểu được đối phương, và cũng chỉ khi thường xuyên khám phá nội tại mới hiểu được bản thân mình.

Trích từ cuốn sách **Tâm Lý Học – Nhận Thức Về “Cái Tôi”** của tác giả Vũ Chí Hồng

#review #tamlyhoc #nhanthucvecaitoi #reviewsachcotamAre you suffering from “translucent delusions”? “Translucent delusions” is a term used to describe thoughts like “you don’t need to tell me, I already know what’s going on with you and I don’t need to tell you what’s going on with me.” In other words, there’s no need for communication, just a glance and you’ll understand each other right away.

For example, girls in love will often think, “If he loves me, even if I don’t say anything, he will know what I’m thinking.” This kind of thinking makes them not demand anything or express any discomfort, making their boyfriends have to guess and suffer headaches.

This type of “translucent delusions” is extremely common in society. To deal with it, all you need is a simple solution: communicate more. We have to assume that understanding a person is not easy, and understanding ourselves is just as difficult. In a relationship, it’s only through frequent communication that we can understand each other, and it’s only through exploring our inner selves that we can understand ourselves.

Excerpt from the book “Psychology – Understanding the Self” by author Vu Chi Hong.

Related Articles

3 Comments

  1. anh em nhà gặp tình trạng bị chuột cắn, phá cứ ib Zalo 𝟬𝟴𝟮𝟴.𝟬𝟳𝟲.𝟴𝟲𝟲 em có thuốc đảm bảo diệt sạch cho anh em b ⛈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *