“Phó mặc tiếng nói chỉ trích vô nghĩa, sống đúng với bản thân là điều cần thiết”

Sống là chính mình và buông bỏ những lời chỉ trích vô nghĩa được cho là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, theo sách “Điềm tĩnh và nóng giận”.
Bài đăng: bởi Mê Tú với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100052310555828

“Buông bỏ những lời chỉ trích vô nghĩa, sống là chính mình mới đúng là điều quan trọng nhất.”

Sách: Điềm tĩnh và nóng giận


“Let go of meaningless criticism, living as yourself is the most important thing.”

Book: Calm and Anger

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *