“Review cuốn sách “Tái tạo nội tâm”: Một tác phẩm khiến tôi say mê”

Cuốn sách “Tái tạo nội tâm” là một cuốn sách ứng dụng tâm lý học để sống tốt sau những tổn thương tâm lý. Cuốn sách này giúp đối diện với thế giới theo bộ mặt thật của nó bằng cách kết hợp nhiều nguồn nhận thức và suy nghĩ từ cổ xưa đến hiện đại. Cuốn sách giúp hiểu được lý do sâu xa của những quyết định của con người và điều chỉnh nó để vừa thích nghi với hoàn cảnh vừa đem lại sự thoải mái cho nội tâm.
Bài đăng: bởi Linh Linh với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100011447985298
#review

Cuốn sách khiến mình mê mẩn dạo này chính là ***“Tái tạo nội tâm”*** một cuốn sách ứng dụng tâm lý học để sống tốt sau những tổn thương tâm lý.

Thường thì suy nghĩ của chúng ta sẽ được khai mở sau những vấp ngã, tuy nhiên, những biến cố đó cũng khiến chúng ta “lo sợ” thế giới bên ngoài nhiều hơn. Cuốn sách này đem đến cách thức giúp mình đối diện với thế giới theo bộ mặt nó vốn là. Với việc kết hợp nhiều nguồn nhận thức và suy nghĩ từ cổ xưa đến hiện đại, mình hiểu được lý do sâu xa của những quyết định của con người và điều chỉnh nó để vừa thích nghi với hoàn cảnh vừa đem lại sự thoải mái cho nội tâm.The book that has captivated me lately is “Inner Renewal”, a book that applies psychology to live well after psychological trauma.

Usually, our thoughts are expanded after stumbling, however, such events also make us “fearful” of the outside world. This book provides a method to help me face the world as it is. By combining various knowledge and thoughts from ancient to modern, I understand the profound reasons behind human decisions and adjust them to adapt to the situation while bringing comfort to my inner self.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *