Sau khi đạt được mục tiêu, chúng ta nên làm gì để không bị ngã vào tình trạng “sống như chết”?

Bài viết nhấn mạnh rằng chúng ta thường chỉ quan tâm đến mục tiêu đạt được mà quên đi giá trị của quá trình. Quá trình mới là nơi để chúng ta tận hưởng niềm vui và ý nghĩa.
Bài đăng: bởi Ngu Yên Nguyên với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100091452157180

Đến được đích rồi thì sao, mục tiêu đạt được rồi thì sao. Chúng ta thường chỉ chăm chăm làm sao để có thể đến đích một cách nhanh nhất, mà quên mất rằng chính cái quá trình đó mới là niềm vui và ý nghĩa.


Once we reach the destination, what’s next? Once we achieve our goals, what’s next? We often focus only on how to get to our destination as quickly as possible, forgetting that the journey itself is where joy and meaning lie.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *