Sổ liên lạc điện tử VNedu là gì?

Trong sự phát triển của công nghệ, sổ liên lạc đã được số hóa để phụ huynh học sinh có thể dễ dàng tra cứu và theo dõi quá trình học tập của con em mình. Sổ liên lạc điện tử vnedu Connect không chỉ là Vnedu tra cứu điểm nữa mà là một hệ thống phần mềm thông minh hữu ích với nhiều tính năng khác như thông báo lịch học, lịch thi, kết quả học tập, lịch nghỉ học…..

Sổ liên lạc điện tử là gì?

Thời của chúng tôi đi học, thì sổ liên lạc là một cuốn sổ gửi về kết quả học tập hàng năm. và cũng hiếm khi mình thấy cuốn sổ đó cho đến học xong. Tuy nhiên, với ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay thì sổ điện tử đã được số hóa, phụ huynh học sinh, học sinh có thể trực tiếp tra cứu điểm các môn của mình. Và điều này cực kỳ tốt để học sinh có động lực phấn đấu học tốt hơn để đạt kết quả tốt hơn.

Sổ liên lạc điện tử VNedu Connect là một ứng dụng cài đặt trên điện thoại hoặc truy cập trực tiếp trên máy tính. Với ứng dụng này phụ huynh học sinh, học sinh có thể theo dõi sát sao từng điểm học của mình, lịch học và nhiều ứngd ụng khác nữa

Ưu điểm của sổ liên lạc điện tử với nhà trường

Dữ liệu được số hóa, nhà trường tiết kiệm tài nguyên lưu trữ và giấy tờ. Cũng chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin tới phụ huynh học sinh. Chỉ một tin nhắn thông báo lịch nghỉ đột suất sẽ được gửi đến toàn bộ phụ huynh học sinh của một lớp thay vì nhắn tin, thông báo với từng phụ huynh

Ngoài ra, ứng d ụng cũng giúp nhà trường cập nhật tình hình làm việc của giáo viên

Sổ liên lạc điện tử là xu thế tất yếu của giáo dục trên toàn thế giới. Và Việt Nam khi áp dụng sẽ sớm đứa Giáo dục Việt Nam phát triển vượt bậc hơn

Related Articles