Báo giá khuyến mại lắp mạng FPT tháng 8-2017 tại Hải Phòng