Chương trình khuyến mại lắp mạng FPT Hải Phòngtháng 11