FPT Hải Phòngbổ sung hạ tầng quang tại huyện Việt Yên