FPT Hải Phòngtưng bừng khuyến mại kỉ niệm 29 năm thành lập tập đoàn FPT