Lắp cáp quang FPT tại Khu Công Nghiệp Vân Trung Việt Yên