Tải mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất, mua nhà chuẩn pháp lý

Trước khi chính thức mua nhà, làm hợp đồng mua nhà thì thường sẽ có một khoản đặt cọc. Khoản này sẽ đại diện cho việc Bên Mua xác nhận việc mua nhà còn bên Bán sẽ không giao bán nhà cho người khác nữa. Nếu vi phạm những điều khoản này thì sẽ có mức độ bồi thường hoặc các vấn đề liên quan khác

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất

Việc đặt cọc này NÊN sử dụng văn bản đảm bảo tính pháp lý. Smarthome Hải Phòng xin gửi đến bạn đọc mẫu hợp đồng đặt cọc. Đầy đủ tính pháp lý và có giá trị sử dụng trong trường hợp xảy ra tranh chấp

Trong mọi tình huống. Bạn luôn nên dự phòng việc mua-bán không thành. Vì thế hãy luôn xác định có thể xảy ra tranh chấp. Việc sử dụng hợp đồng đầy đủ tính pháp lý sẽ giúp bạn ( người mua-người bán) đầy đủ pháp lý khi xảy ra tranh chấp.

FPTBacGiang.org

Một số lưu ý khi sử dụng mẫu hợp đồng đặt cọc

  • Bạn ( người mua – người bán ) nên là người tự điền những thông tin vào mẫu hợp đồng đặt cọc này.Không nên để sale bất động sản điền.
  • Cả hai ( bên bán, bên mua) và có thể kèm theo bên môi giới nên trực tiếp đọc và tham gia việc làm hợp đồng
  • Nên thực hiện tại cơ quan có chức năng kiểm định: Như văn phòng công chứng để đảm bảo tính pháp lý nếu xảy ra tranh chấp
  • Trường hợp khác: Vẫn có giá trị khi không đến văn phòng công chứng. Vì đây là hợp đồng đặt cọc dân sự.
  • Địa điểm thực hiện hợp đồng:
  • Người làm chứng: Vì hợp đồng đặt cọc có thể không đến văn phòng công chứng. Nên người làm chứng khá quan trọng. Vì vậy cần có đủ chứng minh, và số điện thoại.
  • Khuyến nghị nên chụp lại hình ảnh người làm hợp đồng ( bên Bán- bên mua- người làm chứng) kèm hợp đồng.

Nội dung mẫu hợp đồng đặt cọc

———————————————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng …năm 20….tại……………. …………………………………..…….

Chúng tôi gồm hai bên:

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………

Hộ khẩu thường trú:

………………………………………………………………………………………………………

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Họ và tên chủ hộ, mảnh đất :………………….. ………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Các thành viên của hộ gia đình bên bán nhà, đất (bên B):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

III. Cùng người làm chứng:

1.Ông(Bà): …………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

2.Ông(Bà): …………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

IV. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:

Bằng số: …………………………………………………………………………………………..

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………………….…, kể từ ngày …… tháng ………. năm 20…..

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1.Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết sẽ mua đất của bên B tại …………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A tại : …………..

……………………………………………………..…………….. với diện tích là ………….. .m2

giá bán là ………………………………………………….………………………………………

2. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm đầy đủ các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả ……………………………………

khi hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đất tại phòng công chứng Nhà Nước

……………………………………………………………………………………………………..

sẽ được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A và bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng Nhà Nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng bên B sẽ là người thanh toán mà bên A không phải trả bất cứ khoản phí nào) .

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.

2. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã và đồng ý tất cả các điều khoản được ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.

3. Hợp đồng có hiệu lực từ Ngày…….Tháng…….Năm…….

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm …… trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

Hà nội,ngày …tháng ..… năm 20…..

Bên A (Ký, ghi rõ họ tên)Bên B (Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm chứng (Ký, ghi rõ họ tên)Người làm chứng (Ký, ghi rõ họ tên)

Related Articles