thắc mắc tại sao hàng hóa của mình không được bán chạy? – Cuốn sách để giúp bạn giác ngộ!

Cuốn sách “Giác ngộ” giúp bạn hiểu ra lý do tại sao bạn không bán được hàng và cách để thay đổi điều đó. Cuốn sách chỉ ra rằng 5s đầu tiên khi tiếp cận với khách hàng sẽ quyết định bạn bán được hàng hay không. Cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn khi phục vụ khách hàng, tạo ra nhân cách mới để bán hàng và biến điểm yếu thành điểm mạnh. Cuốn sách cũng khẳng định rằng ngành học của bạn và tính cách của bạn không liên quan đến việc bạn có bán được hàng hay không.
Bài đăng: bởi Molly Lock với 4 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100016555363392
**Cuốn sách “giác ngộ” cho bạn lý do bạn không bán được hàng.**

Đã bao giờ bạn cảm thấy mình quá giả trân khi bán hàng, cảm giác là người hướng nội ko bán được hàng,….?

**5s đầu tiên khi tiếp cận với khách hàng nói lên kết quả bạn có bán được hàng hay không. Trước thì mình gọi cho khách 3s là bị dập máy r cho đến khi mình đọc được cuốn sách này. **

Với cuốn sách này, các bạn có thể:
* không còn sợ khách hàng
* tự tin tính phí cao khi phục vụ khách hàng
* tạo ra nhân cách mới khi bán hàng và x1000 độ tự tin – Thay đổi từ trong ra ngoài để bán hàng
* biến điểm yếu thành điểm mạnh
* trả lời câu hỏi tại sao bạn đánh mất khách hàng (tại những niềm tin giới hạn trong tiềm thức như bán hàng là phải dẻo miệng, lươn lẹo? Người hướng nội không có chỗ đứng trong sale?)

**Điểm khác biệt của cuốn sách: **Cuốn sách này sẽ chứng minh cho bạn thấy ngành học của bạn hay bạn hướng nội hay hướng ngoại không liên quan đến việc bạn có bán được hàng hay khôngThe book “Enlightenment” gives you reasons why you can’t sell your products. Have you ever felt too self-conscious when selling, feeling like an introvert can’t sell products…?

The first 5 seconds of customer interaction determines whether you sell the product or not. Before, I used to hang up after 3 seconds of calling a customer, but after reading this book, things changed.

With this book, you can:
* No longer be afraid of customers
* Feel confident in charging higher prices when serving customers
* Create a new sales personality and increase your confidence x1000 – Change from within to sell better
* Turn weaknesses into strengths
* Answer the question of why you’re losing customers (due to limited subconscious beliefs like having to be slick or sly in sales? Do introverts have no place in sales?)

The difference of this book is that it proves that your major or whether you’re an introvert or extrovert is not related to whether you can sell products or not.

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *