Ý nghĩa của từ “kin ye” trong văn hóa Ấn Độ.

“I kin ye” là một cách nói yêu thương trong ngôn ngữ Ấn Độ, có nghĩa là “Tôi yêu bạn”. Trong tình yêu, việc hiểu và chấp nhận đối phương là rất quan trọng để duy trì mối quan hệ. Mỗi người đều có cách sống khác nhau và khi ta không thể chấp nhận những điều không hoàn hảo của đối phương, sẽ khiến tình yêu bị tổn thương. Dù là mối lương duyên tựa định mệnh, ta vẫn cần nỗ lực để duy trì tình yêu.
Bài đăng: bởi Sứa Độc với 2 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005268616133
I kin ye là một từ Ấn Độ có nghĩa ‘Tôi yêu bạn’.

Trong ngôn ngữ Ấn Độ, không có từ ‘yêu’. Thay vào đó, họ có từ ‘kin’ với ý nghĩa là ‘hiểu’. Tình yêu có thể bền lâu, đậm sâu hơn khi ta chấp nhận và thấu hiểu một người có cuộc đời khác ta như vốn họ là. Vì vậy, mẹ nghĩ điều quan trọng nhất khi yêu là trái tim mong muốn hiểu đối phương.

Mỗi người đều có cách sống khác nhau, và ai cũng có những điều chưa hoàn hảo. Khi ta không thể chấp nhận những điều không hoàn hảo của đối phương, đặt ra tiêu chuẩn của riêng mình và mong chờ đối phương thay đổi, thì tự nhiên những vết nứt sẽ nảy sinh trong trái tim đương đầy ắp tình yêu.

Dù là mối lương duyên tựa định mệnh đi chăng nữa, ta vẫn cần nỗ lực không ngừng để duy trì tình yêu ấy.

(trích Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này)


“I kin ye” is a word from India meaning “I love you”.

In the Indian language, there is no word for “love”. Instead, they have the word “kin” which means “understand”. Love can be long-lasting, deep-rooted when we accept and understand someone with a different life path than ours. Therefore, I think the most important thing in love is a heart that desires to understand the other person.

Everyone has different ways of living, and everyone has imperfections. When we cannot accept the imperfections of the other person, set our own standards, and expect the other person to change, cracks will naturally arise in our love-filled hearts.

Regardless of whether it is a fateful bond, we still need to make constant efforts to maintain that love.

(from the book “If one day I’m no longer in this world”)

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *