Thời điểm cuối cùng để tận hưởng Hội sách Thư viện Quảng Ninh!

Bài đăng này tóm tắt lại ngày cuối cùng tại Hội sách Thư viện Quảng Ninh và tác giả may mắn mua được thêm một quyển sách. Ảnh đính kèm thể hiện quyển sách vừa mua.
Bài đăng: bởi Lam Anh với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100004040475996

Ngày cuối cùng ở hội sách Thư viện Quảng Ninh ạ :3
Nay may quá vẫn qua kịp để mua thêm 1 đơn sách nữa 🥹🥹


Last day at the Quang Ninh Library book fair :3
Luckily, I managed to buy one more book before it ended 🥹🥹

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *