Tiêu đề mới: Sự thăng trầm của tùy duyên phận trong cuộc đời.

Tóm tắt cuốn sách “Điềm tĩnh và nóng giận” nhấn mạnh rằng, con người không nên cố ép buộc những thứ không thuộc về mình mà hãy buông tay vàem đến sự tự do, đứng nhìn cuộc sống bằng con mắt thoáng đãng, bao dung và tùy duyên. Tâm hồn lạnh lùng, bao dung sẽ giúp ta luôn được bình an trong lòng dù bên ngoài xảy ra bao xáo trộn và khó khăn. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng nhân ái, sự tử tế và cách đối nhân xử thế, những giá trị đạo đức giúp ta có thể sống cảm thông với người khác, tăm để đẩy xa xã hội và nghĩa cử tích cực đóng góp cho giá trị đời sống của mọi người.
Bài đăng: bởi Sứa Độc với 1 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005268616133
## **ĐƯỢC – MẤT TÙY DUYÊN PHẬN**

Trên đời, có những thứ không thuộc về chúng ta, cưỡng ép cũng chẳng được ích gì. Chi bằng hãy cứ thoải mái buông tay, nghĩ lại thì chúng ta vẫn có thể hạnh phúc dẫu không có những thứ này. Người thuận theo duyên số sẽ không bị trói buộc bởi vật chất, không lao tâm khổ tứ vì danh lợi, biết đủ luôn vui vẻ, vạn sự tùy duyên có thể duy trì sự thoải mái và yên tĩnh của tâm hồn. Người xưa nói: *“Mùa xuân có trăm hoa, mùa thu trăng sáng, mùa hạ có gió thoảng, mùa đông có tuyết rơi. Người mà thư thái, tâm vô ưu, thời tiết quanh năm đẹp trong lòng”*. Vì vậy, thế giới bên ngoài không hề quan trọng, quan trọng nhất là lòng người. Người hẹp hòi luôn bất mãn, luôn phàn nàn; dù cuộc sống có suôn sẻ thì họ cũng nhìn thấy những phong ba; còn người bao dung thì dường như luôn được như ý muốn; dù một căn phòng nhỏ cũng trở thành thế giới bao la với họ.

(trích sách Điềm tĩnh và nóng giận)## **GAINED – LOST ACCORDING TO FATE**

In life, there are things that don’t belong to us, forcing them won’t do any good. Instead, it’s better to let go and find happiness even without those things. Those who follow fate will not be tied down by material possessions, they will not suffer for fame and fortune, they will know contentment and joy in being enough. With a relaxed mindset, they can maintain the peace and tranquility of their souls through the ups and downs of life.

The ancient saying goes: *”In spring, there are a hundred flowers; in autumn, a bright moon; in summer, a cool breeze; in winter, snow will accompany you. If your mind is calm and at ease, every season is a beautiful one.”* Therefore, the external world is not important, but what matters most is the heart of a person. Those who are narrow-minded will always be discontented and will always see the negative even in good situations. Meanwhile, those who are kind and accepting seem to always get what they want, even in a small room, they can find a vast world.

(from the book “Calm Down and Keep Your Temper”)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *