” Tìm kiếm sự thông thái từ những tác giả đã thành đạt trong môn học của mình”

Sách “Tư duy thịnh vượng – Dòng chảy của đồng tiền” khuyến khích người đọc nên đọc sách của những người thành công và áp dụng những phương pháp đó vào cuộc sống của mình. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng người ta cần phải duy trì sự cộng hưởng với quyết tâm để thật sự tiếp thu và thực hành những phương pháp đó.
Bài đăng: bởi Nguyễn Hoa với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005844366366
**TÌM NGƯỜI THẦY TRONG NHỮNG CUỐN SÁCH**

“Hãy đọc sách của những người đã thành công với hoàn cảnh tương tự như bạn. Đừng chỉ dừng lại ở việc đọc, mà bạn cần phải duy trì sự cộng hưởng với quyết tâm sẽ tiếp thu phương pháp này và thực hành nó. Đừng quên rằng họ đã thành công bằng cách thức mà bạn nghĩ là hiển nhiên ấy. Điều quan trọng là không nên đánh giá cuộc sống của những người thành công một cách vội vàng, mà hãy suy nghĩ từ lập trường của họ và áp dụng chúng vào cuộc sống của bản thân.”

**Sách: Tư duy thịnh vượng – Dòng chảy của đồng tiền**“Find a mentor in books. Read books written by those who have succeeded under similar circumstances as yours. Don’t just stop at reading, but maintain the synergy and determination to absorb and practice these methods. Remember that they succeeded in ways that you may not perceive as obvious. It’s important not to hastily judge the lives of successful people, but think from their perspective and apply them to your own life.”

Book: Prosperous Thinking – The Flow of Money

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *