“…Tôn trọng người khác là bước đầu để đạt được sự giàu có bền vững.”

Bí quyết để giàu có bền vững là tôn trọng mọi người, đặc biệt là những người nghèo hơn. Không được có thái độ phân biệt hoặc khinh rẻ. Nhờ điều này, chúng ta sẽ có được cả phước lẫn đức để giữ cho sự giàu có kéo dài suốt các thế hệ. Đây là một chủ đề trong sách “Nhân quả giàu nghèo” trang 73-74.
Bài đăng: bởi Phương Thúy với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100000312188464
BÍ QUYẾT ĐỂ GIÀU CÓ BỀN VỮNG…

“…Phải tôn trọng mọi người, nhất là những người nghèo hơn, người càng ít tiền hơn mình thì càng phải tôn trọng, càng phải thương yêu, không bao giờ được có thái độ phân biệt, khinh rẻ.

Nhờ vậy mà chúng ta có được cả phước, cả đức để giữ cho sự giàu có của mình bền vững, kéo dài suốt bao nhiêu đời chưa hết…”

Trích sách: Nhân quả giàu nghèo Trang 73, 74“The secret to sustainable wealth is to respect everyone, especially those who are poorer than ourselves. The less money someone has compared to us, the more we should show respect and love. We should never have discriminatory or contemptuous attitudes towards them.

By doing so, we gain both blessings and virtues, which help us to maintain our wealth for many generations to come.”

From the book: Karma of Wealth and Poverty, pages 73-74.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *