“Tự thay đổi tư duy và cập nhật kiến thức về tài chính cá nhân và kinh tế với cuốn sách này”

Cuốn sách này cung cấp hơn 180 chủ đề về kinh doanh, tài chính cá nhân, đầu tư và kỹ năng mềm, từ những câu chuyện thành công đến những bài học từ thất bại. Cuốn sách viết bằng ngôn từ giản dị, chân thật, mang lại nhiều giá trị thiết thực giúp bạn phát triển sự nghiệp, thoát nghèo và làm giàu bền vững.
Bài đăng: bởi Minh Kiệt với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100073263671641
Một cuốn sách giúp mình thay đổi tư duy và kiến thức về: tài chính cá nhân, kinh doanh, đầu tư, kỹ năng mềm và kể cả cuộc sống. Một cuốn sách với những ngôn từ giản dị, không hoa mỹ nhưng lại chứa đựng thật nhiều điều đáng để ta đọc, ta học và ta suy ngẫm. Được viết với tất cả sự chân thật.
Những điều bạn nhận được từ cuốn sách này: Hơn 180 chủ đề, câu chuyện về khởi nghiệp kinh doanh, đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Từ những câu chuyện thành công cho tới những bài học về thất bại. Cuốn sách này chứa đựng rất nhiều những giá trị thiết thực giúp bạn đọc phát triển sự nghiệp, thoát nghèo và làm giàu bền vững.A book that helps you change your mindset and knowledge about personal finance, business, investment, soft skills, and even life. A book with simple words, not flowery but contains so many things worth reading, learning, and contemplating. Written with all sincerity.

What you’ll get from this book: Over 180 topics, stories about entrepreneurship, business, investment, personal finance, and self-development. From successful stories to lessons learned from failure. This book contains a lot of practical values ​​to help readers develop their career, escape poverty, and achieve sustainable wealth.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *