tử và khó khăn khiến chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Và khi đó, người bạn đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến không phải là ai khác ngoài sự ủng hộ của bản thân mình.

Cuộc sống đôi khi bất như ý, và trong những lúc tuyệt vọng, ai là người bạn nghĩ tới? Trong cuốn sách “Tư duy thịnh vượng – Dòng chảy của đồng tiền”, tác giả Kelly Choi phá sản vì kinh doanh thua lỗ và đứng bên cạnh dòng sông Seine, cảm thấy không thể nào gánh nổi khoản nợ 1 tỷ won của mình. Nhưng cô nhớ tới câu mẹ hay nói “Con gái thứ ba của mẹ đáng tự hào”, và từ sự tin tưởng của mẹ, cô dần dần tạo nên nghị lực để làm lại từ đầu. Cuộc sống có những người giúp ta vững vàng hơn, và chúng ta cần họ.
Bài đăng: bởi Nguyễn Hoa với 1 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005844366366
**NGƯỜI BẠN NGHĨ TỚI KHI TUYỆT VỌNG.**

Trong cuộc sống, đôi khi những điều bất như ý sẽ thường xảy ra, và đôi khi đó cũng có thể là rất thường xuyên. Trong những giây phút cùng cực trong cuộc sống, bạn nghĩ tới ai? Khoảnh khắc nào có sức mạnh vực bạn dậy từ vực sâu của cuộc sống? Khi đọc cuốn sách “Tư duy thịnh vượng – Dòng chảy của đồng tiền”, bên cạnh những bài học về tư duy tài chính và cách điều hướng suy nghĩ thì bản thân mình còn khá xúc động với những câu chuyện trong cuốn sách này.

Khi tác giả Kelly Choi phá sản vì kinh doanh thua lỗ, cô đã đứng bên cạnh dòng sông Seine, khoản nợ 1 tỷ won khiến cô cảm thấy không để gánh nổi. Một suy nghĩ bật ra trong đầu cùng những cảm giác mất mát và kiệt quệ “Sống như thế này để làm gì chứ”, và cô ấy cảm thấy dòng sông đen dưới bầu trời đêm như đang mời gọi mình đi vào lòng của nó.

Cũng chính lúc ấy, cô nhớ tới câu mẹ hay nói “Geum Rye à! Con! Cô con gái thứ ba đáng tự hào của mẹ”. Trong trí nhớ của cô ấy, mẹ luôn là người khiến cô cảm thấy tự hào về bản thân mình, luôn ủng hộ mọi giấc mơ kể cả nó có phi lý đến mức nào thì bà ấy vẫn tin cô có thể làm được. Chính từ sự tin tưởng của mẹ, nó dần dần tạo thành một sợi dây chắc chắn nối Kelly Choi với cuộc đời và nghị lực để làm lại từ đầu.

Khi đọc xong câu chuyện này trong cuốn “Tư duy thịnh vượng – Dòng chảy của đồng tiền”, cá nhân mình nghĩ ai trong đời cũng cần một người như vậy. Chúng ta trưởng thành cô độc, nhưng không có nghĩa bản thân ta không cần ai hết. Sẽ luôn có những người nâng đỡ giúp ta ngày một vững vàng hơn.THE PERSON YOU THINK ABOUT WHEN DESPERATE.

In life, sometimes things don’t go as planned and it can happen quite often. In moments of desperation in life, who do you think about? What moments have the power to pull you out of the depths of life? While reading the book “Rich Dad, Poor Dad,” in addition to the lessons on financial mindset and ways of thinking, I was also moved by the stories in the book.

When author Kelly Choi went bankrupt due to business losses, she stood next to the Seine River with a debt of 1 billion won that she couldn’t bear. A thought popped into her head along with feelings of loss and despair, “Why should I live like this?” and she felt the black river under the night sky calling her into its depths.

At that moment, she remembered her mother’s words, “Geum Rye, my dear third daughter! You are a daughter to be proud of.” In her memory, her mother was always the person who made her feel proud of herself, always supporting every dream, no matter how irrational it may be, her mother always believed in her. From her mother’s belief, it slowly became a solid thread connecting Kelly Choi to her life and the resilience to start over.

After reading this story in “Rich Dad, Poor Dad,” I think everyone in life needs someone like this. We grow up alone, but it doesn’t mean we don’t need anyone. There will always be people who support and help us become stronger.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *