ự trì hoãn vốn là một nợ bạn vay của tương lai

Tóm tắt: Sự trì hoãn là việc vay nợ cho tương lai, khiến khả năng thanh toán trở nên khó khăn hơn. Những người thích trì hoãn chỉ tập trung vào hiện tại và hy sinh thành quả của tương lai. Có nhiều công việc quan trọng không có thời hạn cụ thể, nhưng những người hay trì hoãn lại xem như còn thời gian, dẫn đến hậu quả đắt giá trong tương lai. Hãy hành động và đừng để bản thân phải trả giá đắt vì đã vay nợ quá nhiều cho tương lai.
Bài đăng: bởi Thien Huong với 4 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100008233097763
## **SỰ TRÌ HOÃN VỐN CHỈ LÀ MỘT KHOẢN NỢ BẠN VAY CỦA TƯƠNG LAI**

Bản chất của sự trì hoãn là một khoản chi cho tương lai – món nợ hôm nay, chuyển sang món nợ vào ngày mai, sẽ được trả trong tương lai. Do đó, càng trì hoãn càng lâu thì khả năng thanh toán của nó sẽ càng lớn và tương lai càng khó khăn. Đồng thời, những người trì hoãn chính là nhìn thấy “bản thân thiếu đồng cảm, thiếu cảm giác, thiếu công nhận trong tương lai.”

Nhiều người thích trì hoãn chỉ có thể nhìn thấy “cái tôi hiện tại”, vì họ thường hy sinh những thành quả của “cái tôi tương lai” để đổi lấy niềm vui của “cái tôi hiện tại”.

Trong cuộc sống, chúng ta phải gặp nhiều công việc không có “deadline” cụ thể. Thăm hỏi cha mẹ, giao tiếp với con, giữ sức khỏe, duy trì các mối quan hệ, hoặc tạm dừng một mối quan hệ hoặc công việc không phù hợp đều là những công việc không có thời hạn nhưng “quan trọng và cấp bách”.

Nhưng đối với những người hay trì hoãn, những công việc không có thời hạn này luôn mang ý nghĩa “còn thời gian”, “thời gian sau”, “vẫn còn cơ hội”, và cuối cùng chỉ còn lại tình huống “con muốn nuôi dưỡng nhưng không phụ lòng cha mẹ”.

Đừng tự trách bản thân, đừng dành thời gian hối hận về hành động của bạn thân trong quá khứ, hãy hành động. Bởi tương lai bạn sẽ phải trả giá đắt khi hôm nay bạn đã “vay” quá nhiều.

Trích sách: Tâm Lý Học – Giải Mã Bản Thân (tác giả Trần Gia)## **DELAYING IS JUST A DEBT YOU BORROW FROM THE FUTURE**

The essence of delaying is a future expense – today’s debt turned into tomorrow’s debt, to be paid off in the future. Therefore, the longer the delay, the greater the likelihood of not being able to pay it off in the future, and the more difficult it will be to do so. At the same time, those who delay are the ones who see themselves lacking empathy, recognition, and a sense of purpose in the future.

Many procrastinators can only see their present self, as they often sacrifice the achievements of their future self in exchange for the pleasure of their present self.

In life, we encounter many tasks that do not have a specific deadline. Visiting parents, communicating with children, maintaining health, maintaining relationships, or terminating meaningful but incompatible relationships or jobs are all important and urgent tasks without a set deadline.

However, for those who procrastinate, these tasks always carry the meaning of “still time”, “later”, “still a chance”, and ultimately only result in situations where “the child wants to raise but does not satisfy the parents”.

Don’t blame yourself, don’t waste time regretting your past actions, take action. Because in the future, you will have to pay a heavy price when today you have borrowed too much.

From the book “Psychology – Decoding Yourself” by Tran Gia.

Related Articles

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *