ức đổ nỗi buồn lên người khác là không tốt”

Bố mẹ nên tránh đổ “rác cảm xúc” lên con cái chỉ vì họ là người gần nhất. Cuốn sách “Tâm lý học – Nhận thức về cái tôi” của tác giả Vũ Chí Hồng đưa ra câu chuyện của một bệnh nhân kể về giấc mơ thường xuyên nhìn thấy mẹ ném rác và mắng chửi trong gia đình. Tác giả cho rằng, hành động trút hết cảm xúc tiêu cực lên người khác là do chưa hoàn thành phân hóa giữa dơ bẩn và sạch sẽ. Người tương đối chín chắn sẽ biết kiểm soát cảm xúc và không đổ mọi thứ lên đầu người khác.
Bài đăng: bởi Thien Huong với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100008233097763
# **Tuyệt đối đừng tùy tiện đổ “rác cảm xúc” cho người khác**

Nếu nói là “hết mực yêu thương” một người, vậy bạn có “đổ rác” sang chỗ của họ không? Vậy mà có nhiều bố mẹ tuy ngoài miệng nói yêu thương con cái, nhưng lại trút hết “rác cảm xúc” – những cảm xúc tiêu cực lên con mình. Những phụ huynh này biết rằng, người trưởng thành ngoài xã hội không dễ trêu chọc, nên đợi đến khi về nhà tùy tiện trút ra với con cái.

Trong cuốn sách “Tâm lý học – Nhận thức về cái tôi”, nhà tâm lý học Vũ Chí Hồng có thuật lại câu chuyện của một nữ bệnh nhân: cô ấy rằng, lúc nhỏ cô ấy thường có một giấc mơ, mơ thấy mình và mẹ đang ở cùng nhau, mẹ đang thao thao bất tuyệt mắng chửi, trong khi đó, rác bị ném khắp mọi nơi trong nhà. Giấc mơ này khiến cô ấy rất khó chịu, nhưng cô ấy mãi không hiểu được sao lại có chuyện này.

Giải thích theo phân tâm học, giấc mơ này nói rằng mẹ đã tuỳ tiện trút hết cảm xúc tiêu cực trong gia đình. Có lẽ mẹ cô ấy là người nắm quyền quyết định trong nhà, có thể tùy ý mắng chửi chồng con, dường như lúc nào bà cũng đầy bất mãn.

Tác giả Vũ Chí Hồng cho rằng, sở dĩ một người hành động như vậy là do chưa hoàn thành phân hóa giữa dơ bẩn và sạch sẽ. Người tương đối chín chắn sẽ biết mình phải kiểm soát cảm xúc, không được tùy tiện trút hết cảm xúc tiêu cực lên người khác. Nói như vậy không phải để kìm hãm mọi cảm xúc tiêu cực trong người, nhưng bạn phải nhớ, không phải điều gì bạn cũng đổ lên đầu người khác được đâu.

#reviewsachcotamAbsolutely do not arbitrarily pour “emotional garbage” onto others.

If you say you love someone to the utmost, would you pour your emotional garbage onto them? However, many parents, although they claim to love their children, pour out all their “emotional garbage” – their most negative emotions – onto their children. These parents know that it is not easy to vent their frustrations on others in society, so they wait until they are at home to pour it all out on their children.

In the book “Psychology – The Perception of Self”, psychologist Vu Chi Hong recounts the story of a female patient who often had a dream when she was young. In the dream, she and her mother were together, and her mother cursed and scolded her while throwing garbage everywhere. This dream made her very uncomfortable, but she never understood why it was happening.

According to psychoanalysis, this dream indicates that her mother arbitrarily poured out all her negative emotions within the family. Perhaps her mother was the decision-maker in the family and could curse at her husband and children at will, seeming to always be dissatisfied.

Vu Chi Hong believes that a person acts like this because they have not completed the process of differentiating between what is dirty and what is clean. A relatively mature person will know that they need to control their emotions and not arbitrarily pour their negative emotions onto others. This does not mean suppressing all negative emotions within oneself, but rather remembering that not everything can be dumped onto others.

#reviewsachcotam

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *