Xử lý kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư trên Chrome Windows 7

Chuyện là những ai làm web sẽ hiểu vấn đề hơn, nhưng với người dùng thì hiện nay có một lỗi khá phổ biến với nhiều website chính thống, xịn, uy tín bị thông báo ” kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư “

Nó thông báo thế này

Cái này nguyên nhân là :

Cách xử lý

Xử lý đầu tiên phải ở quản trị website nếu không muốn mất đi một lượng truy cập khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, nhiều website chưa kịp xử lý lỗi này hoặc không xử lý được.

Thì xử lý ở phía người dùng như sau:

Bạn đang dùng Windows 7 thì tải hai bản cập nhật này về

  • Link Windows 32bit: https://www.microsoft.com/en-sg/download/details.aspx?id=45588
  • Link Windows 64 bit: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45633

Bạn tải về, xong cài đặt bản cập nhật này và khởi động lại

Đôi khi sẽ cần xóa sạch lịch sử trình duyệt đi là được nhé!

Related Articles